ANBI

ANBI-Gegevens Stichting Concerto Rotterdam

RSIN
8053.58.687

Contactgegevens
Stadsdennenweg 27, 3841 GD Harderwijk

Bestuurssamenstelling

voorzitter: De heer W. Ruitenbeek sr
penningmeester: Vacant
secretaresse: Mevrouw K. Furman

Beloningsbeleid
Het bestuur  van Stichting Concerto Rotterdam ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks meer in het bijzonder door de instandhouding van een strijkorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of tezamen met anderen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

boekhouding RPhS 14-15             Activiteiten RPhS seizoen 14-15

boekhouding RPhS 15-16             Activiteiten RPhS seizoen 15-16