Rotterdam

Topsupporter

Topsupporter worden van de Rotterdam Philharmonic Strings!

Mocht u de ambities van de Rotterdam Philharmonic Strings ondersteunen en dit ensemble willen helpen deze ambities ook waar te maken?

Dan wijzen wij u graag op onze Topsupportersvereniging.

Naast investeren, hard werken en kwalitatief de beste concerten, solisten en dirigenten naar u als publiek brengen vragen wij dus ook uw steun.
Om onze kernwaarden waar te maken kunnen wij uw financiële hulp goed gebruiken en dit wordt tegenwoordig ook door het ministerie van financiën gestimuleerd, door de aanpassingen in de geefwet die sinds januari afgelopen jaar van kracht zijn.

Supporters zijn de mensen die ons steunen en waar wij graag in investeren.

Sjaaltjes, shirtjes en vaantjes zijn bij ons misschien niet van toepassing maar als supporter ontvangt u wel andere vele voordelen zoals onder andere kortingen, meet en greets met dirigenten/solisten en de musici van het ensemble. Kortom, een andere manier om nog nauwer betrokken te raken met uw ensemble; de Rotterdam Philharmonic Strings!

Meer doen met hetzelfde geld

Met nog meer fiscaal voordeel uw favoriete ensemble steunen en stimuleren om de gemaakte ambities volledig waar te maken? Dankzij de nieuwe Geefwet kunt u de Rotterdam Philharmonic Strings laten delen in uw fiscale voordeel!

Zo werkt het

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. We leggen u de wijzigingen graag even uit.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling zoals de stichting Concerto Rotterdam is, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

U mag uw gift aan de stichting Concerto Rotterdam met een multiplier van 25 % verhogen.

De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Fiscaal voordelig schenken

Schenken aan de stichting Concerto Rotterdam, waar de Rotterdam Philharmonic Strings is ondergebracht, kan eenmalig of structureel.

Bovendien geniet u in beide gevallen extra aftrekmogelijkheid sinds de invoering van de Geefwet op 1-1-2012.

Periodieke giften bieden evenwel bijzondere voordelen: uw giften zijn dan namelijk vollgedig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting (voor eenmalige giften gelden drempels en maxima). U moet dan wel uw schenking laten vastleggen in een notariële akte maar daar zorgt de stichting Concerto Rotterdam voor bij giften vanaf E250,-. per jaar

Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld een periodieke schenking van € 1000,- per jaar, u na aftrek slechts € 350,- jaarlijks (uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%), terwijl het ensemble de Rotterdam Philharmonic Strings voor de volle 100% van uw schenking van € 1.000,- profiteert!

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Rekenvoorbeeld
U schenkt in 2015   €  1.000
Uw aftrekpost in 2015 € 1.250
Fiscale teruggave bij 52 % tarief  € 650
U betaalt in feite € 350

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Geef uw extra fiscale voordeel door aan de cultuur en muziek in Rotterdam!

Wilt u als bedrijf een schenking doen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U geniet dan extra aftrekmogelijkheid voor de vennootschapbelasting.

De kringen van de Topsupportersvereniging! 

Als Topsupporter betrekken wij u graag nog nauwer bij ons ensemble, ook in de meest letterlijke zin.In exclusieve bijeenkomsten maakt u nader kennis met de musici, dirigent en teamleden van het ensemble.

Bepaal zelf uw Topsupporter status en beslis tot welke van onze vier kringen van Topsupporters u wilt toetreden en welke voordelen u derhalve ontvangt: Topsupporter zittribune, Skybox strijkers, Skybox solist  of Skybox dirigent .

 

U kunt toetreden tot deze kringen met een schenking van:

€ 500,- of meer (Topsupporter zittribune)

€ 1.250,-  of meer (Topsupporter Skybox Strijkers)

€ 2.500,- of meer (Topsupporter Skybox Solist)

€ 3.750,- of meer (Topsupporter Skybox Dirigent)  (éénmalig of in vijf jaarlijkse termijnen).

 

Contact

Overweegt u het ensemble te steunen als Topsupporter en/of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, neemt u dan contact op met Wim Ruitenbeek via e-mail: rotterdamphilharmonicstrings@gmail.com.

Voor antwoorden op fiscale vragen over schenkingen kunt u ook terecht bij de belastingtelefoon (0800 0543, gratis) of op www.belastingdienst.nl

Stichting Concerto Rotterdam

Stadsdennenweg 27

3841 GD Harderwijk

Bankrekening: NL24INGB0006065483,  t.n.v. Topsupportersvereniging Rotterdam Philharmonic Strings, Rotterdam

Stichting Concerto Rotterdam is aangewezen als Culturele ANBI